Tenza
Tennis en Padel in Zaventem

Terrein

Contact

Facebook

Reglement van inwendige orde

TC Tenza VZW

 1. Kandidaat-clubleden worden aanvaard na een gunstig advies van het bestuur. Om effectief lid te worden van T.C. Tenza dient elke kandidaat zich in te schrijven. Na betaling van de jaarlijkse ledenbijdrage (vatbaar voor jaarlijkse herziening door het clubbestuur) ontvangt het nieuw aangesloten clublid een lidnummer dat geldt als bewijs van lidmaatschap van T.C. Tenza.
 2. De aansluiting bij T.C. Tenza (en automatisch bij Tennis Vlaanderen) heeft een geldigheidsduur van één jaar en loopt van 1 april tot 31 maart het jaar volgend op de aansluiting. Het betaalde lidgeld voor tennis geeft slechts recht op spelen gedurende het zomerseizoen dat loopt van 1 april tot en met 30 september. Voor het winterseizoen gelden aparte bijdragen. Het betaalde lidgeld voor padel is geldig voor 1 jaar ttz van 1 april tot 31 maart.
 3. Een clublid kan gedurende de periode van lidmaatschap niet vervangen worden door een andere persoon. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 4. Een clublid kan bij overtreding van het 'Reglement van Inwendige Orde' door het bestuur beboet of uitgesloten worden. In voorkomend geval wordt het lid schriftelijk op de hoogte gebracht.
 5. De clubleden dienen steeds gepaste tennis of padel kledij te dragen en dienen te spelen met schoeisel aangepast aan de terreinen in gemalen baksteen.
 6. Reservaties
  1. Elke reservatie begint op het uur voor de buitenterreinen en binnenterreinen en vereist minimum 2 spelers.
  2. De reservatie gebeurt via de website van www.tennisvlaanderen.be of via de eigen website van http://www.tenza.be.
  3. In overeenstemming met de reservatie dient op het voorziene uur en terrein gespeeld te worden door de vermelde spelers. Spelen onder 'valse' naam kan meteen gesanctioneerd worden door het bestuur.
  4. Indien wegens onverwacht belet of ziekte niet kan gespeeld worden, dient de reservatie in het systeem geannuleerd te worden.
  5. Men mag doorspelen indien zich niemand aanbiedt op het terrein binnen de 15 min na afloop van de vorige partij. Men dient terug te reserveren via de website. Bij drukke toeloop kan gevraagd worden om dubbel te spelen.
  6. Het bestuur behoudt zich het recht om reservaties te wijzigen of te annuleren omwille van interclubs, tornooien, lessen, weersomstandigheden, uit te voeren werken, besproeiing, e.d.
  7. Na het beëindigen van een voorgaande partij mag een clublid een volgende speelbeurt reserveren tot max. 7 dagen vooraf. Het is niet toegelaten dat iemand meerdere reservaties gelijktijdig lopen heeft. Eerst spelen, dan pas terug reserveren.
 7. Niet-leden
  Niet-leden van Tenza hebben de mogelijkheden te tennissen of padel te spelen in de club mits naleving van het reglement van inwendige orde en betaling. Spelen als niet-clublid kan enkel tijdens de openingsuren van het clubhuis en na gereserveerd en betaald te hebben aan de uitbaters van ons clublokaal of bestuur.
 8. Terreinen
  1. Enkele minuten vóór het einde van een partij moeten de terreinen in orde worden gebracht, d.w.z. slepen en bij droog weer dient er ook gesproeid te worden. Ook tijdens de winterperiode dient enkel op de terreinen 4 en 5 (oude luchthal) verplicht gesproeid te worden. In de nieuwe luchthal is sproeien verboden.
  2. Men heeft toegang tot de luchthals door een code in te tikken of een GSM nummer te vormen (gebruik van GSM is gratis). Beiden kunnen aangevraagd worden in het clublokaal of bij de secretaris. De terreinen 4 en 5 zijn ook nog toegankelijk met een badge en dit enkel voor diegenen die over één beschikken. Uit veiligheid steeds de ingangsdeur sluiten bij het verlaten van de 2 luchthals.
  3. Alle opzettelijke beschadigingen aan de terreinen, de toebehoren of de inboedel van het clubhuis zullen hersteld worden op kosten van diegene die de schade heeft teweeggebracht.
  4. Het bestuur en de persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de terreinen kunnen de terreinen gesloten houden wanneer zij oordelen dat, als gevolg van de weersomstandigheden, de terreinen onbespeelbaar zijn.
 9. Kleedkamers
  De kleedkamers en terreinen zijn toegankelijk tijdens de openingsuren van het clubhuis en uitsluitend bestemd voor tennisspelers en –speelsters alsmede padelspelers en speelsters. Buiten de openingsuren van het clubhuis,zijn de kleedkamers toegankelijk met een code. Gelieve de kleedkamers zo proper mogelijk achter te laten.
 10. Honden
  Honden dienen aan de leiband te worden gehouden. Eigenaars dienen een zekere discipline aan de dag te leggen die een goede gang van zaken waarborgt.
 11. Dit reglement kan ten allen tijde door het bestuur worden aangepast (uitbreidingen en of wijzigingen).
 12. Dit reglement ligt ter inzage in het clubhuis.

Het Bestuur